Comentari històric d’una pel·lícula

Una pel·lícula és un document audiovisual que ens dóna molta informació sobre una determinada època. En el cas del cinema històric, l’intent de recrear un determinat període històric ens permetrà conèixer determinats aspectes d’aquella època, així com moltes dades sobre el temps en què el film va ser rodat.

A l’hora de fer el comentari d’una pel·lícula haurem de seguir unes indicacions semblants a les d’un comentari de text, tot i que caldrà fer alguna modificació per adaptar-nos al format. Seria adient seguir aquests punts:

1.- Fitxa tècnica (Dades que ens permetran identificar la pel·lícula)

  • Títol (La traducció al català o castellà i el títol en l’idioma original)

  • País (País d’origen de la pel·lícula)

  • Any (Any d’estrena)

  • Durada (En minuts)

  • Director

  • Intèrprets (Actrius i actors principals)

2.- Argument o sinopsi: breu resum de la pel·lícula.

3.- Anàlisi històrica:

  • Context històric: cal situar l’època en la que transcorren els fets. Causes, conseqüències i el moment concret en què està situada l’acció. Cal destacar els elements socioeconòmics o culturals que mostra el film.

  • Context en què es va rodar la pel·lícula: cal situar l’època en què es va produir el film per trobar la intenció que tenia el director.

  • Personatges: cal presentar i situar els personatges principals en la línia argumental i explicar el perquè de les seves accions més destacades.

  • Crítica històrica: valoració de la veracitat històrica del film (Reflexa bé l’època històrica? Per què?). Descripció (si es troben) dels errors històrics.

4.- Valoració personal: crítica argumentada de la pel·lícula. Per acabar, la recomanaries? A qui? Per què?